Competition mansard of the year

2014: Категория Жилищни и обществени сгради

Обществената сграда, която привлече компетентното жури най-силно е Дом за възрастни хора, с. Ягодово, обл. Пловдив. В проекта на арх. Димова има изключителен синхрон между природните дадености и архитектурното решение. Вложените в обекта материали го доближават до изискванията за нискоенергийна сграда. Щедрата естествена светлина във вътрешността на Дома за възрастни хора е постигната чрез прилагането на покривни прозорци и светлинен тунел VELUХ, които пропускат безпрепятствено обилната тракийска топлина и светлина.

Виж всички


арх.Димова с колеги от ВЕЛУКС България ЕООД при награждаването и.