Competition mansard of the year

УСЛОВИЯ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2020 г.

"Животворна светлина" е ежегоден архитектурен конкурс, който демонстрира възможностите за използването на покривни прозорци в сгради. Конкурсът, тази година се провежда в шест категории:

  1. Еднофамилни къщи, ново строителство
  2. Многофамилни и жилищни сгради, ново строителство
  3. Обществени сгради, ново строителство
  4. Еднофамилни къщи, реконструкции
  5. Многофамилни и жилищни сгради, реконструкции
  6. Обществени сгради, реконструкции

Победителите във всяка категория получават награда. Най-добрият проект, независимо от категорията получава Голямата награда. Всяка от четирите награди се състои от парична награда, диплома и плакет. Всички проекти участващи в конкурса ще бъдат публикувани на страницата на конкурса: 
https://jivotvorna-svetlina.velux.bg

Конкурсът е само за реални проекти, не се допускат концептуални проекти. Задължително условие е в проекта да са използвани покривни прозорци и/или светлинни тунели за плосък и/или скатен покрив. Приемат се проекти от архитекти и дизайнери. Няма ограничение за броя на проектите от един и същ автор.

Минимумът от документи необходими за участие са: разпределение на етажа с покривни прозорци, фасади, разрез и кратко описание на проектната идея. Детайли, 3D визуализации, реални снимки от обекта и всяка допълнителна информация са плюс. Проекти с изпратени визуализации имат предимство при оценяването. Проектите могат да бъдат от 2019 и 2020 година, проектната фаза не е от значение, сградата може да е била и завършена през тези две години.