конкурс мансарда на годината
BG | EN
shadow

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА VELUX

  

Ние уважаваме и защитаваме вашата поверителност. По-долу можете да прочетете как обработваме вашите лични данни.

 Това Уведомление за поверителност на VELUX ("Уведомление за поверителност на VELUX") описва третирането на данните, предоставени или събрани в нашите цифрови платформи, чрез които се дава възможност на посетителя да получи достъп до нашето онлайн присъствие и да използва нашите услуги. Това уведомление за поверителност на VELUX отговаря на Общия регламент за защита на данните на ЕС 2016/679 ("GDPR") и на Закона за защита на личните данни.

 ВЕЛУКС БЪЛГАРИЯ ЕООД отговаря за събирането, съхраняването и обработката на личните ви данни. Нашата компания-майка е VELUX A / S, регистрирана в Дания с регистрационен номер 30003519 със седалище в Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm.

 

1. Законова основа за обработката на данните

 Когато обработваме лични данни във връзка с договор или евентуален договор с Вас, законовата основа за обработката е, че тя е необходима за изпълнение на договора ни с вас или за предприемане на стъпки относно ваше искане преди сключването на договор. Ако законовата основа за обработка е съгласие, имате право да оттеглите съгласието си, както е посочено по-долу по всяко време, но това не засяга легитимността на обработката от ВЕЛУКС България ЕООД преди оттеглянето на съгласието ви. Ако споделяме лични данни с правоприлагащи органи или други държавни структури, ние споделяме вашите лични данни, защото имаме правно задължение да го направим.

 

2. Причина и цел за събиране на лични данни

 По-долу са основните категории данни, събирани от ВЕЛУКС България ЕООД и основните цели за събиране им:

 

2.1 Като част от общите бизнес операции на VELUX

 Събираме лични данни за физически лица, клиенти, доставчици (включително доставчици на услуги от трети страни) и други заинтересовани страни. Данните могат да включват името на лицето, данните за контакт и друга информация, необходима за осъществяване на бизнес с вас или с вашата организация.

 

2.2 За помощ при запитвания

 Можете да изберете да ни предоставите лични данни, включително име, адрес на електронна поща или други данни за контакт, когато се свържете с нас по телефона, по електронна поща, по пощата или с помощта на нашите цифрови платформи. Тези лични данни ни дават възможност да отговорим на искания за информация относно продукти VELUX, да организираме изготвяне на оферта за инсталиране на продукти VELUX, да организираме сервизно обслужване, или да проверяваме искания по гаранцията на продукти VELUX. Информацията може да бъде разкрита на VELUX A/S или на други фирми за продажба на VELUX, съответните независими монтажници или дилъри, с цел да помогнем на клиентите при тяхното запитване или да организираме услуги или оферта.

 

 2.3 Клиенти и потенциални клиенти

 Ние може да събираме лични данни на клиенти и потенциални клиенти, включително име, данни за контакт, данни за плащане и кредитна карта, кредитна информация и друга информация, необходима за извършване на бизнес с лицето или организацията. Ние може да разкриваме информацията на дилъри или независими монтажници и логистични партньори за обработка на поръчка на клиент, включително организиране на доставка на продукти VELUX до клиента или за подпомагане при запитвания.

  

2.4 Развитие на бизнеса

 Личните данни, които ни предоставяте, и личните данни, събрани в нашите цифрови платформи, ще бъдат използвани за подобряване на потребителското ни разбиране и стартиране на съответни комуникации и оферти във всички точки за връзка, които може да имате с нас и VELUX A/S. Личните данни могат да се използват също и за разработване на продукти.

  

2.5 Маркетингови комуникации

 Можем да използваме лични данни с ваше съгласие, ако такова се изисква, за да Ви информираме за бизнес операциите, продуктите и услугите на VELUX. Ако не желаете да получавате допълнителна информация, можете лесно и безплатно да се откажете от нашата маркетингова комуникация по всяко време. Можете да намерите връзка за прекратяване на абонамента в долната част на имейлите или можете да се свържете с нас по електронна поща или по пощата, за да се отпишете. Когато прекратите абонамента си за получаване на маркетингова комуникация, ще изтрием личните ви данни в рамките на дванадесет месеца, освен ако не обработим личните ви данни за други цели, както е посочено в този раздел 2.1-2.9.

 

2.6 Проучвания на посетители и клиенти

 Ние може да събираме лични данни от посетители или клиенти на цифрови платформи и/или организирани събития, като част от проучвания относно нашите услуги и продукти. Ние ще предоставим Вашите лични данни на VELUX A/S, за да може VELUX A/S да извършва и проучвания. Вашите лични данни няма да се използват за маркетингови съобщения без вашето съгласие.

 

2.7 Вероятни служители и изпълнители

 Когато дадено лице кандидатства за работа или сключи договор с нас, можем да съберем определена информация като име, данни за контакт, информация за работна история, образователни дипломи, съответни протоколи и информация за професионалните интереси. Тази информация може да се събере от лицето директно, от консултант по набиране на персонал и от предишните работодатели на лицето, както и от другиизточници, включително справки и обществено достъпни източници. Тази информация се използва, за да ни информира или да ни съдейства при вземането на решение дали да направим предложение за работа на лицето или да сключим договор с лицето.

 

2.8 Да спазваме закона

 Ние може да събираме лични данни, както се изисква или разрешава от закона.

 Събраните от нас лични, както и нелични данни се считат за поверителни и никога няма да бъдат продадени или отдадени под наем на трети лица освен изключенията, посочени в раздели 2 и 4.

 

3. Как събираме вашите лични данни

 Събираме лични данни, които ни предоставяте, когато поискате продукти, услуги или информация от нас, се регистрирате при нас, участвате в обществени форуми или други дейности на нашите цифрови платформи, отговаряте на клиентски проучвания или по друг начин си взаимодействате с нас.

 Събираме информация чрез различни технологии като "бисквитки". Позоваваме се на правилата ни за "бисквитките" достъпни на адрес www.velux.bg

 

3.1 Връзки към други уебсайтове

 Този уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове (като Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), за които не се прилага това съобщение за поверителност на VELUX. Моля, обърнете внимание, че не отговаряме за други уебсайтове и тяхното съдържание. Препоръчваме Ви да прочетете известията за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

 

4. Споделяне на данните с други компании

 Няма да споделяме вашите лични данни освен в няколко ситуации, включително:

 • Когато трети страни извършват услуги от наше име, например доставка на пакети и обслужване на клиенти. На тези компании е забранено да използват вашите лични данни за цели, различни от заявените от нас или изисквани от закона.

 • Когато споделяме лични данни с трети страни, за да гарантираме безопасността и сигурността на нашите клиенти, да защитаваме правата и собствеността си, да спазваме правни процедури или в други случаи, ако вярваме добросъвестно, че разкриването се изисква от закона.

 • Когато ни разрешите да споделяме вашите лични данни с трети лица, като например:

 o Да ни насочите да споделяме вашите лични данни със сайтове или платформи на трети страни, като сайтове за социални контакти.

 Ако си сътрудничим с външни доставчици на услуги (за обработка на данни), сключваме договор за обработка на данни относно обработката на личните ви данни от доставчиците на услуги.

 Не сме включили списък на всички получатели на лични данни, а само тези, разположени извън ЕС, вижте по-долу. Причината е, че сме част от една голяма глобално действаща група, която работи с голям брой получатели на данни. Включването на всички тези получатели няма да допринесе за неговата яснота. Също така ние променяме редовно доставчиците. Следователно би било голяма административна тежест да се актуализира изчерпателен списък на получателите. Също така ще трябва да ви информираме всеки път, когато добавяме или премахваме получател, което според нас ще ви натовари. Ето защо считаме, че предоставянето на списък с категории получатели е по-прозрачно и по-лесноза ползване от включването на списък с всички получатели.

 

Получатели извън ЕС:

 Няма такива

 

5. Вашият контрол и избор

 Ние Ви предоставяме възможността да упражнявате определени контролни механизми и решения относно събирането, използването и споделянето на Вашите лични данни. В съответствие с местните закони Вашият контрол и избор могат да включват:

 • Можете да промените избора си по отношение на абонаменти, бюлетини и сигнали

 • Можете да изберете дали да получавате маркетингови съобщения от нас за продукти и услуги, за които смятаме, че ви интересуват

 • Можете да изберете дали да получавате насочена реклама от рекламни мрежи, обмен на данни, маркетингови анализи и други доставчици на услуги

 • Можете да поискате достъп до личните данни, които съхраняваме за вас, да коригирате неточни или непълни данни и при определени обстоятелства можете да поискате данните, които съхраняваме за вас, да бъдат прехвърлени на друг администратор, да бъдат ограничени или изтрити от нашите записи (права като лице). Можете също да възразите срещу обработката на личните ви данни.

 • Можете да упражнявате контрола и избора си или да поискате достъп до вашите лични данни, като се свържете с нашия отдел за работа сКлиенти, местния Отговорник за поверителността или следвайки указанията, предоставени в изпратените ви съобщения. Моля, имайте предвид, че ако не ни позволите да събираме лични данни от вас, може да не успеем да доставим определени продукти и услуги на вас и някои от нашите услуги може да не са в състояние да отговорят на вашите интереси и предпочитания. Ако имате някакви въпроси относно конкретните лични данни за вас, които обработваме или съхраняваме, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти или местния отговорник по въпросите на поверителността.

 Ще отговорим на вашето искане да упражните някое от вашите права в рамките на един месец, но имаме право да удължим този срок с два месеца. Ако удължим периода на отговор, ние ще Ви информираме в рамките на един месец от вашето искане.

  

6. Сигурност, цялост и съхранение на данните

 Сигурността, целостта и поверителността на вашите лични данни са изключително важни за нас. Внедрихме технически, административни и физически мерки за сигурност, които са предназначени да защитават вашите лични данни от неоторизиран достъп, разкриване, използване и модификация. Периодично преглеждаме нашите процедури за сигурност, за да разгледаме подходящите актуални технологии и методи. Моля, имайте предвид, че въпреки всичките ни усилия, мерките за сигурност не са перфектни или непроницаеми.

 Ние ще запазим вашите лични данни за времето, необходимо за изпълнение на целите, посочени в това Уведомление за поверителност на VELUX, освен ако не е необходимо или разрешено от закона по-дълъг период на съхранение. Ние редовно ще опресняваме информацията, за да сме сигурни, че ще я поддържаме актуална.

 

7. Пренос на данни, съхранение и глобална обработка

 Фирмата ни е част от групата VELUX, която работи в световен мащаб, и можем да прехвърлим вашите лични данни на отделни компании на VELUX или на трети страни на места по целия свят за целите, описани в това Уведомление за поверителност на VELUX. Навсякъде, където вашите лични данни се прехвърлят, съхраняват или обработват от нас, ние ще предприемем разумни стъпки, за да защитим личните данни. Освен това при използването или разкриването на лични данни, прехвърляни от Европейския съюз, ние се придържаме към ЕС-САЩ и Швейцария - САЩ Рамки за защита на поверителността, използваме стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, приемаме други средства съгласно правото на Европейския съюз за осигуряване на адекватни предпазни мерки или получаване на вашето съгласие.

 Вашите лични данни се съхраняват на сървъри, разположени в Европейския съюз.

 

8. Промени в това Уведомление за поверителност на VELUX

 Периодично можем да променяме това уведомление за поверителност на VELUX, за да адаптираме най-новите технологии, практиките в бранша, регулаторните изисквания или за други цели. По всяко време ще публикуваме най-новата версия на нашите цифрови платформи. Поради това Ви съветваме да прочитате редовно известието за поверителност. Когато това се изисква от приложимото законодателство, ние ще поискаме вашето съгласие.

 

9. Коментари и въпроси

 Ако имате коментар или въпрос относно това известие за поверителност на VELUX, моля, свържете се с bulgaria@velux.com; Телефон: +359 2 955 99 30.

 Можете да подадете жалба относно начина, по който обработваме личните ви данни. Можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в края на това известие за поверителност. Ако се подаде жалба, името и данните за връзка на жалбоподателя трябва да бъдат предоставени на ВЕЛУКС България ЕООД. Ще разследваме жалбата и ще отговорим в рамките на един месец. Ако решите, че не сме успяли да отговорим на жалбата задоволително, можете да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни на Република България, www.cpdp.bg, е-мейл: kzld@cpdp.bg 

 

10. Данни за връзка

 www.velux.bg; bulgaria@velux.com; Телефон: +359 2 955 99 30.

 Този уебсайт е собственост и се управлява от ВЕЛУКС България ЕООД.

 Това уведомление за поверителност е актуализирано за последен път през м. Май 2018 г.shadow

  2020 г., Всички права запазени. Конкурс: Животворна светлина. ВЕЛУКС България ЕООД
Общи условия за ползване на сайта І Политика за Защита на личните данни