Competition mansard of the year

Общи условия за ползване на сайта

VELUX и логото на VELUX са регистрирани търговски марки.

Този сайт е създаден, притежаван и поддържан от компанията VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, регистрирана съгласно законодателството на Дания и със седалище в Дания за целите на предоставянето на информация относно продуктите и услугите на VELUX.

Материалите в този сайт
Избирайки да използвате този уебсайт, Вие сте поискали от VELUX да изпраща информация до компютъра или мобилното Ви устройство. Давате право на VELUX да изпраща такава информация във формат и с функции, които VELUX счита за уместни. Изпратената от VELUX информация може да включва файлове, които ще бъдат съхранявани на компютъра или мобилното Ви устройство, включително текстови файлове, като например „бисквитки“.

При отварянето на този сайт, сърфирането в него или използването на материалите там по друг начин, включително изтеглянето на софтуер, трябва да предприемете необходимите мерки, за да се уверите, че нищо от това, което сте избрали да използвате, не е заразено с вируси, нито пък е в състояние по друг начин да взаимодейства или уврежда работата на компютърната Ви система, включително и това, че изтегленият софтуер е съвместим с Вашия.

Въпреки положените усилия за гарантиране на завършеността, точността и актуалността на материалите в този свят, не се предоставя никаква гаранция или изявление, че това е така по отношение на материала. Ето защо не трябва нито да предприемате действия, нито пък да се въздържате от такива въз основа на този материал. Свържете се с местната фирма на VELUX, която ще Ви предостави необходимите материали и съдействие.

Този материал е собственост на VELUX или други лица. Забранено е възпроизвеждането или използването под каквато и да е форма на целия или част от материала за каквито и да било цели освен за лична нетърговска употреба. Не се предоставя никакъв лиценз за възпроизвеждане или използване на материалите за други цели освен за обичайното сърфиране в интернет.

Ако възпроизвеждате части от този материал за лични нетърговски цели, трябва да потвърдите, че негов източник е VELUX, като посочите отпратка към този сайт (www.jivotvorna-svetlina.velux.bg) и включите съобщението за авторски права „© 2005 VELUX Group“ при възпроизвеждането му.

Текстът, снимките, филмите, чертежите, графиките, звуковото оформление, данните и т.н. може да са обект на авторско право и са или собственост на VELUX, или са използвани под лиценз от нас.
Търговските марки, включително логотипи, слогани и т.н., са регистрирани или нерегистрирани марки, използвани под лиценз от VELUX
.

Показаните продукти и описаните методи на производство може да са обект на други права на интелектуална собственост, включително патенти и заявления за патенти, използвани под лиценз от VELUX.

Не предоставяме лиценз за използването на която и да било интелектуална собственост. Моля, имайте предвид, че VELUX внимателно следи и незабавно преследва всякакво нарушение на правата си върху интелектуалната собственост, включително и чрез завеждане на дело за криминално престъпление.

Предоставените в този сайт материали
VELUX събира информация за посетителите на сайта, която не може да ги идентифицира лично, и я използва за целите на актуализирането и подобряването му, за да Ви предложи най-добрите впечатления и най-удачните материали при посещаването на сайта.

Лична информация се събира само ако е изпратена доброволно от потребителите. Такава информация включва Вашето име, адрес, телефонен и факс номер, както и имейл адрес, и ще бъде използвана само за целите, за които е била предоставена, освен ако изрично не заявите друго.

Събираната от VELUX лична и друга информация се третира като поверителна и няма да бъде продавана, отдавана под наем или споделяна по друг начин с трети страни.
Всички материали, получени от VELUX чрез този сайт, няма да се считат за поверителни или за собственост на някого. VELUX ще възпроизвежда, използва, променя и ще отдава тези материали без ограничения, включително идеи за продукти или методи за производство, както и ноу-хау, съдържащо се в материалите.

VELUX използва предоставената от Вас информация, за да отговори на запитванията, които ни изпращате. Също така може да използваме информацията, за да се свързваме с Вас, включително да Ви предоставяме информация, актуализации или оферти от VELUX. Може да споделяме лична информация с трети страни с цел функционирането на този сайт, получаването на правен съвет или в съответствие с изискванията на закона.

Връзки към други сайтовe
Ако използвате предоставена в този раздел връзка, за да осъществите достъп до друг сайт, вие излизате от настоящия. Сайтът, който ще посетите, е независим от този и съдържанието му е извън контрола на VELUX.

С предоставянето на връзката към този сайт не се предлага нито гаранция, нито изявление относно материалите в сайта, който посещавате. VELUX изрично отхвърля всякаква отговорност за директни или косвени загуби в резултат от влизането Ви в сайта или сърфирането в него, или поради използването на материалите в него, без значение от причината за такава загуба и от това, дали VELUX e предвидила или е трябвало да предвиди подобна загуба, включително риска от такава загуба, като не е премахнала връзката към сайта или по друг начин.

Връзки към този сайт
Ако връзката за достъп до този сайт е предоставена в друг сайт, VELUX (освен ако не е изрично потвърдено друго) нито е упълномощила, нито е потвърдила връзката или материалите, които се съдържат в другия сайт, и не се асоциира, нито пък е свързана със собственика на другия свят.

Решаване на спорове – компетентен съд
Приемате разпоредбите на законодателството на Дания и се съгласявате, че всеки спор между Вас и VELUX ще се разглежда пред редовните датски съдилища, като се изключва всяка друга юрисдикция и съд.

Други правни съобщения на този сайт

Посещаването на определени части на този сайт може да е обект на определени правни съобщения, които допълват това основно правно уведомление. Това правно съобщение не е нито ограничено, нито променено от друго специфично правно съобщение.

© 2001, 2009, 2014 VELUX Group