Competition mansard of the year

КРИТЕРИИ ЗА КОНКУРСА 2020 г.

 

Факторите определящи оценката на всеки един проект остават:

1. Ефективно разпределение на дневната светлина в сградата и помещенията                                              
2. Гледка към околността и свързване на заобикалящата среда със сградата                                                
3. Ефективно използване на пространството под покривните елементи в обема и интериора на сградата    
4. Дизайн и естетическо въздействие                                                                                                     
5. Визуализация и презентация                                                                                                                      

За всеки критерий могат да се получат от 1 до 10 точки. Общият сбор ще сформира крайната оценка.
Максималният брой точки е 50.

Оценка ще бъде поставена предвид всеки един критерий. Събралият най-много точки проект ще спечели Голямата Награда, а останалите печеливши са събралите най-много точки в посочените категории. 

Пример за EXCEL таблица с карти за резултати: